Spotkanie Egzaminatorów regionu Katowice 15 czerwca 2018r

Okres przedwakacyjny jest dobrą porą na podsumowania i ocenę wyników. Tym razem w klubowej atmosferze z mistrzostwami świata w tle Koordynator Regionalny z Katowic zorganizował spotkanie Egzaminatorów ECDL. W części oficjalnej spotkania omówione zostały bieżące sprawy ECDL – wyniki zdawalności w Polsce na tle innych państw, powstanie nowych modułów i ich promocja - S10 Podstawy programowania i S 11 RODO. Zwrócono także uwagę na najważniejsze zagadnienia związane z RODO oraz omówiono sprawy promocji programu KLASA z ECDL.

Więcej informacji

Szkolenie Egzaminatorów ECDL 26.04.2018r. w Katowicach

Koordynator ECDL region Katowice organizuje w dniu 26.04.2018r. (czwartek) szkolenie, które jest niezbędne do uzyskania uprawnienia egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w Katowicach, w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS http://centrum.kiss.pl/kontakt.html w godzinach od 14.00 do 18.00.
Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami oraz formularzami do wypełnienia dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:

ECDL CORE lub START; BASE; STANDARD
lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:

Przesłanie na adres biuro@kiss.pl wiadomości zawierającej 2 załączniki:
1. wypełniony i podpisany skan Karty Rejestracji Egzaminatora (http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2017/06/karta_rejestracji_egzaminatora.pdf)
2. skan potwierdzenia przelewu
Dokonanie opłaty za egzamin (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać skan potwierdzenia przelewu na adres elzbieta.bowdur@ecdl.pl

Terminy i dodatkowe wskazówki
Wpłat w wysokości 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) należy dokonywać przed szkoleniem na konto:

PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.

W tytule przelewu należy podać: rodzaj szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia: Katowice, Imię i nazwisko kandydata na egzaminatora; np.:
Szkolenie - PODSTAWOWY ECDL , 27.04.2018, Katowice, imię i nazwisko.

Ważne! - Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL. Po dokonaniu opłaty, dane do faktury i potwierdzenie przelewu proszę bezzwłocznie przesłać na adres: biuro@ecdl.pl

Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego: elzbieta.bowdur@ecdl.pl
Tel.: 606 230 420


Zapraszamy na szkolenie Egzaminatorów ECDL 17.11.2017 r. w Katowicach

Koordynator ECDL region Katowice we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje w dniu 17.11.2017 b.r. (piątek) szkolenie, które jest niezbędne do uzyskania uprawnienia egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w Katowicach, w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS http://centrum.kiss.pl/kontakt.html w godzinach od 11.00 do 17.00.

Więcej informacji
Wszelkich dodatkowych informacji udziela biuro. Zobacz też: Archiwum aktualności


Koordynator Regionalny ECDL Katowice

mgr Elżbieta Bowdur
Telefon: 606 230 420
E-mail: elzbieta.bowdur@ecdl.pl


  • Adres: ul. Lompy 2/10; 40-040 Katowice
  • Telefon biura: +48 32 251 98 11
  • Telefon: +48 606 230 420
  • E-mail: elzbieta.bowdur@ecdl.pl