Kontakt

Koordynator Regionalny ECDL Katowice

mgr Elżbieta Bowdur

Telefon: 606 230 420
E-mail: elzbieta.bowdur@ecdl.pl