Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego 2022

Tegoroczne obchody ŚDSI organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne odbywały się 11 maja 2022 w Warszawie w CN Kopernik.


Święto to zostało ustanowione przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2006 r. Obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego (ŚDSI) koordynowane są przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU). W tym roku ITU zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie technologii przez seniorów („Digital technologies for older persons and healthy ageing​”).


Obecnej edycji przyświecało hasło „Polska w technosferze przyszłości”.
Do głównych wydarzeń należy konferencja pt. „Przełomowe technologie teleinformatyczne” wraz z cyklem webinariów: https://sdsi.pl/konferencja/.

Coroczną tradycją obchodów jest między innymi wręczanie nagród.