Szkolenie na Egzaminatorów ECDL w Katowicach 23 stycznia 2020 r.

23 stycznia 2020 r. Koordynator ECDL Regionu Katowice zaprasza na szkolenie niezbędne do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL z zakresu podstawowego. Szkolenie odbędzie się w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS w Katowicach, ul. Lompy 2/10 (https://centrum.kiss.pl/kontakt.html) w godz. od 10:00 do 16:00.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem/

Zgłoszenie na szkolenie należy przesłać na adres email: elzbieta.bowdur@ecdl.pl wraz ze skanami:

W tytule przelewu należy podać: imię, nazwisko, szkolenie egzaminatorów 23 stycznia 2020.

Faktury wystawia Polskie Biuro ECDL. Na adres biuro@ecdl.pl proszę wysłać swoje dane do faktury oraz potwierdzenie przelewu.

Koszt szkolenia podstawowego ECDL:

  • dla nowych kandydatów: 430,50 zł brutto
  • dla członków PTI – nowych kandydatów: 279,83 zł brutto
  • dla odnawiających uprawnienia: 215,25 zł brutto
  • dla członków PTI odnawiających uprawnienia: 172,20 zł brutto
  • dla nauczycieli, którzy pracują w szkole należącej do Klasy z ECDL: 215,25 zł brutto

Dodatkowo, przed rozpoczęciem szkolenia proszę o przygotowanie dokumentów potwierdzających umiejętności merytoryczne (dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź min 2-letniego stażu pracy jako trenera).

W przypadku Kandydatów spoza Regionu Katowice (tj. województwa śląskiego) należy uzyskać od Koordynatora właściwego ze względu na miejsce zamieszkania zgodę na udział w szkoleniu.

Ewentualne pytania proszę kierować do Koordynatora Regionalnego:

Elzbieta.bowdur@ecdl.pl, tel.: 606 230 420

Zapraszam serdecznie zainteresowanych!

Elżbieta Bowdur

Koordynator Regionalny ECDL