Zapraszamy na szkolenie Egzaminatorów ECDL 28.02.2015 r. w Katowicach

Koordynator ECDL region Katowice we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje w dniu 28 lutego 2015 r. (sobota) szkolenie, które jest niezbędne do uzyskania uprawnienia egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w Katowicach, w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS w godzinach od 10.00 do 16.30.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami dostępne są na stronie https://ecdl.pl/node/3332

 

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:

• ECDL CORE lub START; BASE; STANDARD

• lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie na adres elzbieta.bowdur@ecdl.pl wiadomości zawierającej 3 załączniki:

a. wypełniony i podpisany skan Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa do pobrania z https://ecdl.pl/images/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora.pdf - oryginał należy przynieść na szkolenie.

b. wypełnione i podpisane skany Kart Rejestracji Egzaminatora do pobrania z www.ecdl.pl/images/karta_rejestracji_egzaminatora.pdf - oryginał należy przynieść na szkolenie.

c. CV + potwierdzenie umiejętności merytorycznych: dyplom ukończenia studiów, potwierdzenie zatrudnienia jako nauczyciel TI/informatyki bądź stażu pracy jako trenera;

3. Dokonanie opłaty za egzamin (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać  skan potwierdzenia przelewu na adres elzbieta.bowdur@ecdl.pl.

4. Terminy i dodatkowe wskazówki

Wpłat w wysokości 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) należy dokonywać przed szkoleniem na konto:

PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.

W tytule przelewu należy podać: rodzaj szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia: Katowice, Imię i nazwisko kandydata na egzaminatora; np.:

Szkolenie - PODSTAWOWY ECDL , 21.12.2015, Katowice, xxxx xxxx

Dane do faktury z potwierdzeniem przelewu proszę przesłać mailem w ciagu 7 dni od wpłaty na adres:  biuro@ecdl.pl

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych. Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego: elzbieta.bowdur@ecdl.pl

Tel. : 606 230 420

   • Adres: ul. Lompy 2/10; 40-040 Katowice
  • Telefon biura: +48 32 251 98 11
  • Telefon: +48 606 230 420
  • E-mail: elzbieta.bowdur@ecdl.pl