Zapraszamy na szkolenie Egzaminatorów ECDL 09.04.2016 r. w Katowicach

Koordynator ECDL region Katowice we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje w dniu 09.04.2016 r. (sobota) szkolenie, które jest niezbędne do uzyskania uprawnienia egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w Katowicach, w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS w godzinach od 10.00 do 16.00.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami oraz formularzami do wypełnienia dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem 

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:

• ECDL CORE lub START; BASE; STANDARD

• lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

 

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:

1. Przesłanie na adres elzbieta.bowdur@ecdl.pl wiadomości zawierającej 3 załączniki:

a. wypełniony i podpisany skan Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa (http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem  )

b. wypełniony i podpisany skan Karty Rejestracji Egzaminatora (http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem  )

c. skan potwierdzenia przelewu

Dokonanie opłaty za egzamin (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać  skan potwierdzenia przelewu na adres elzbieta.bowdur@ecdl.pl.

2. Terminy i dodatkowe wskazówki

Wpłat w wysokości 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) należy dokonywać przed szkoleniem na konto:

PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.

W tytule przelewu należy podać: rodzaj szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia: Katowice, Imię i nazwisko kandydata na egzaminatora; np.:

Szkolenie - PODSTAWOWY ECDL , 21.12.2015, Katowice, xxxx xxxx

 

Dane do faktury z potwierdzeniem przelewu proszę przesłać mailem w ciągu 7 dni od wpłaty na adres:  biuro@ecdl.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych. Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego: elzbieta.bowdur@ecdl.pl

Tel. : 606 230 420

   • Adres: ul. Lompy 2/10; 40-040 Katowice
  • Telefon biura: +48 32 251 98 11
  • Telefon: +48 606 230 420
  • E-mail: elzbieta.bowdur@ecdl.pl