Zostań KLASĄ z ECDL

Ruszyła rejestracja do projektu KLASA z ECDL organizowanego przez Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI). Proponowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne projekt “Klasy z ECDL” to program dla uczniów ostatnich klas szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych zapewniający wysoki, europejski standard nauczania informatyki, pozwalający na weryfikację kompetencji informatycznych egzaminami ECDL.


Program zgodny jest zarówno ze starą jak i z nową podstawą programową, pozwala na takie ułożenie treści z podstaw technologii informacyjnej, aby ich zweryfikowanie egzaminami zamykało kolejne moduły nauczania, budując silne fundamenty. Dzięki takiemu rozwiązaniu, więcej czasu można w edukacji informatycznej poświęcić na programowanie, złożone zadania problemowe oraz wykorzystanie podstawowych umiejętności do opracowywania projektów grupowych.
Podobny program realizowany jest obecnie z dużym sukcesem w wielu krajach europejskich jak np. Wielka Brytania, Austria, Niemcy czy Holandia.

Dla nauczycieli i klas, którzy zdecydują się na przystąpienie do projektu przygotowany zostanie zbiór zadań dostępny on-line.


Prezentowane zadania, ćwiczenia i testy przygotowane zostały zgodnie z podstawą programową oraz spójne są z sylabusami egzaminów ECDL. Pozwalają tym samym zweryfikować wiedzę i umiejętności uczniów, którzy chcą potwierdzić swoje kwalifikacje informatyczne egzaminami ECDL.


Aby zarejestrować soę do projektu należy wypełnić zgłoszenie na stronie http://klasa.eecdl.pl/
Więcej informacji można uzyskać kotaktując się bezpośrednio z Koordynatorem Regionalnym.

   • Adres: ul. Lompy 2/10; 40-040 Katowice
  • Telefon biura: +48 32 251 98 11
  • Telefon: +48 606 230 420
  • E-mail: elzbieta.bowdur@ecdl.pl