Zapraszamy na szkolenie Egzaminatorów ECDL 26.04.2017 r. w Katowicach

Koordynator ECDL region Katowice we współpracy z Polskim Biurem ECDL organizuje w dniu 26.04.2017 r. (środa) szkolenie, które jest niezbędne do uzyskania uprawnienia egzaminatora z podstawowego zakresu ECDL. Szkolenie odbędzie się w Katowicach, w Śląskim Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjnym KISS http://centrum.kiss.pl/kontakt.html w godzinach od 11.00 do 17.00.

Szczegółowe informacje dla Kandydatów na Egzaminatorów ECDL wraz z wymaganiami oraz formularzami do wypełnienia dostępne są na stronie http://ecdl.pl/partnerzy/egzaminatorzy/jak-zostac-egzaminatorem 

Warunkiem koniecznym do uzyskania uprawnień Egzaminatora ECDL, jest posiadanie jednego z certyfikatów:

 • ECDL CORE lub START; BASE; STANDARD
 • lub minimum dwóch certyfikatów ECDL ADVANCED.

 

Pozostałe warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Przesłanie na adres elzbieta.bowdur@ecdl.pl wiadomości zawierającej 3 załączniki:
 2. wypełniony i podpisany skan Formularza Zgłoszenia Uczestnictwa (http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/01/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora1.pdf)
 3. wypełniony i podpisany skan Karty Rejestracji Egzaminatora(http://ecdl.pl/wp-content/uploads/2016/12/Karta_rejestracji_egzaminatora1.pdf)
 4. skan potwierdzenia przelewu

Dokonanie opłaty za egzamin (należy wykonać dopiero po otrzymaniu potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu). Po dokonaniu wpłaty proszę wysłać  skan potwierdzenia przelewu na adres elzbieta.bowdur@ecdl.pl

 1. Terminy i dodatkowe wskazówki

Wpłat w wysokości 430,50 zł brutto (członkom PTI przysługuje 35% zniżki) należy dokonywać przed szkoleniem na konto:

PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233.

W tytule przelewu należy podać: rodzaj szkolenia, datę szkolenia, miejsce szkolenia: Katowice, Imię i nazwisko kandydata na egzaminatora; np.:

Szkolenie - PODSTAWOWY ECDL , 21.12.2015, Katowice, xxxx xxxx

 Dane do faktury z potwierdzeniem przelewu proszę przesłać mailem w ciągu 7 dni od wpłaty na adres:  biuro@ecdl.pl

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia na szkolenie bądź odwołania szkolenia w przypadku braku chętnych. Ewentualne pytania prosimy kierować do Koordynatora Regionalnego: elzbieta.bowdur@ecdl.pl

Tel. : 606 230 420 • Adres: ul. Lompy 2/10; 40-040 Katowice
 • Telefon biura: +48 32 251 98 11
 • Telefon: +48 606 230 420
 • E-mail: elzbieta.bowdur@ecdl.pl