Szkolenie Egzaminatorów - nowy termin!

 

Koordynator Regionalny ECDL z Katowic przy współpracy z Polskim Biurem ECDL oraz Centrum KISS organizują szkolenia egzaminatorów ECDL.

Szkolenie odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. (sobota) w Centrum KISS w Katowicach przy ul. Lompy 2/10, w godzinach 8:30  – 15:00 (ECDL BASE, S1 Użytkowanie baz danych, S2 Grafika menedżerska i prezentacyjna, S3 IT Security, e-Citizen - uprawnienia podstawowe)

Formularze zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniach (dla każdego szkolenia odrębnie) można pobrać ze strony http://ecdl.pl/images/Formularz_zgloszeniowy_egzaminatora.pdf

Egzaminatorem ECDL może zostać każdy, kto posiada:

  • certyfikat ECDL (ECDL Core/Start) lub zaliczył dwa  moduły ECDL Advanced oraz
  • jest członkiem PTI lub
  • nauczycielem informatyki, legitymującym się uprawnieniami MEN do nauczania informatyki lub
  • inna osoba, po uzyskaniu rekomendacji Ogólnopolskiego lub Regionalnego Koordynatora ECDL.

Odpłatność za udział w szkoleniu:

  • ECDL Podstawowy Cena 430,50 zł brutto

Równocześnie jest możliwość odnowienia uprawnień ECDL dla egzaminatorów, którzy obecnie nie są w systemie eECDL – Koszt szkolenia dla takich Egzaminatorów wynosi 215,25 zł brutto

Dla członków PTI 35% zniżki.
Wpłaty proszę wnosić na konto:
PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A.
14 1090 1056 0000 0001 1121 2233
Al. Solidarności 82A m.5,
01-003 Warszawa
Tytuł wpłaty: "Imię Nazwisko, szkolenie egzaminatorów (nazwa szkolenia) w Katowicach"

PRZYPOMNIENIE!
Zgodnie z § 16 i 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, faktury mogą być wystawiane nie później niż siódmego dnia od dnia dokonania wpłaty. Wszyscy, którzy chcą otrzymać faktury proszeni są o zgłaszanie się w stosownym terminie do jednostki PTI organizującej szkolenie.

W sprawie faktur proszę kontaktować się z Biurem ECDL –  biuro@ecdl.pl

W związku z mała ilością chętnych szkolenie egzaminatorów w Katowicach z 15 marca zostaje przeniesione na 5 kwietnia.

Kopie dokumentów zgłoszeniowych (karta rejestracji, dowód wpłaty, kopia/skan certyfikatu ECDL, ewentualnie CV) proszę przesłać elektronicznie na adres biura: biuro@kiss.pl do dnia 2 kwietnia 2014 r.

Oryginały dokumentów proszę dostarczyć bezpośrednio na szkolenie.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
Biuro - (32) 251 98 11
Koordynator Regionalny - 606 230 420

Więcej informacji na stronie:
http://www.ecdl.pl/content/zostan-egzaminatorem-0  • Adres: ul. Lompy 2/10; 40-040 Katowice
  • Telefon biura: +48 32 251 98 11
  • Telefon: +48 606 230 420
  • E-mail: elzbieta.bowdur@ecdl.pl