Zapraszamy na szkolenie  dla Egzaminatorów EPP GIS:

22.03.2017 (środa) – początek: 10.00 (zgłoszenia najpóźniej do: 17.03.2017) – potwierdzenie terminu nastąpi w dniu 18.03.2017.

Miejsce szkolenia -  w Śląskie Centrum Szkoleniowo-Egzaminacyjne KISS, ul. Lompy 2/10, 40-040 Katowice
Wymagania dla kandydatów na egzaminatora EPP GIS:

  1. Ukończenie wyższej uczelni na kierunku (specjalizacji) związanej z GIS, np.: geodezja i kartografia, geografia, geologia, ochrona środowiska, geoinformacja, GIS, planowanie przestrzenne, itd. spełnienie warunku: · przedstawienie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  2. Udokumentowanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w pracy zawodowej i/lub dydaktycznej z wykorzystaniem aplikacji GIS, udziału w projektach GIS, publikacji, itd. spełnienie warunku:
  • krótki opis przebiegu pracy dydaktycznej i/lub zawodowej związanej z wykorzystaniem narzędzi GIS, zawierający charakterystykę wykonanych projektów GIS ze wskazaniem aplikacji wykorzystanych do ich wykonania, swojej roli w projekcie, zakresu zadań, itd. – potwierdzony przez pracodawcę,
  1. Zdanie egzaminu EPP GIS spełnienie warunku:
  • certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu EPP GIS

Dokumenty poświadczające spełnienie wymagań należy przesłać na adres: leszel.litwin@ecdl.pl

Organizator/prowadzący  szkolenie – Leszek Litwin

Dokumenty do pobrania:

Dokumenty poświadczające spełnienie wymagań oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać bezpośrednio na adres leszek.litwin@ecdl.pl (skany oryginałów), oryginały zabrać ze sobą na szkolenie.

Opłatę za szkolenie Egzaminatorów EPP GIS w wysokości 246,00 należy wpłacić na konto: PTI ZG Warszawa, Bank Zachodni WBK S.A. 14 1090 1056 0000 0001 1121 2233 – w tytule przelewu należy wpisać: Egzaminator  EPP GIS, Katowice,  imię i nazwisko oraz  datę szkolenia.

Przedstawienie dowodu wpłaty jest warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu.  • Adres: ul. Lompy 2/10; 40-040 Katowice
  • Telefon biura: +48 32 251 98 11
  • Telefon: +48 606 230 420
  • E-mail: elzbieta.bowdur@ecdl.pl